Top Picks

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2016
* Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan.
** Tidak termasuk simpanan luar negara.
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia.
twitter Tweet Pilihan