Akta Kebebasan Maklumat, antara cadangan SUHAKAM dalam Laporan Tahunan 2017

Akta Kebebasan Maklumat, antara cadangan SUHAKAM dalam Laporan Tahunan 2017
Pengerusi SUHAKAM, Tan Sri Razali Ismail membentangkan Laporan Tahunan 2017 yang mengandungi beberapa cadangan untuk memperkukuhkan hak asasi manusia di Malaysia / Gambar Fail
KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Malaysia meletakkan lima saranan penting dalam Laporan Tahunan 2017 mereka.

Cadangan Pertama: Daftar Pesalah Seksual

Memandangkan semakin banyak kesalahan seksual yang dilakukan terhadap kanak-kanak di Malaysia, termasuk di institusi pendidikan, SUHAKAM mencadangkan supaya kerajaan menyediakan satu daftar yang mengandungi butir-butir semua pesalah seks kanak-kanak yang diketahui perlu sentiasa dikemas kini untuk memastikan keberkesanannya dalam melindungi kanak-kanak.

Pengurusan semua sekolah, terutamanya sekolah agama mesti mengambil serius tanggungjawab mereka untuk memeriksa kesesuaian kakitangan yang berpotensi sebelum mereka dibenarkan bekerja dengan anak-anak.

Cadangan Kedua: Perkukuh Akta Kanak-Kanak 2001

SUHAKAM menyesali ketiadaan peruntukan dalam undang-undang yang menangani perkahwinan kanak-kanak, terutamanya dalam Akta Kanak-kanak Pindaan 2001 (Anak (Pindaan) 2016).

Walaupun terdapat cadangan berulang oleh SUHAKAM untuk meminda undang-undang tempatan untuk menaikkan usia undang-undang perkahwinan untuk semua hingga 18 tahun untuk mematuhi Akta Kanak-kanak 2001, dan Konvensyen Hak Kanak-kanak (CRC) yang mendefinisikan kanak-kanak seperti yang di bawah umur daripada 18, tiada pindaan akan datang.

Cadangan Ketiga: Perkukuh peranan wanita Islam

Semasa kajian Malaysia baru-baru ini oleh Jawatankuasa CEDAW, ia menekankan bahawa banyak negara yang telah memasukkan Undang-undang Syariah ke dalam sistem perundangan mereka telah maju ke hadapan dengan tafsiran dan aplikasi moden.

Walau bagaimanapun di Malaysia, wanita Islam tidak dapat maju setanding dengan wanita agama lain kerana tafsiran Syariah yang berbeza-beza.

Cadangan Keempat: Adakan Akta Kebebasan Maklumat

Dalam isu kebebasan maklumat, SUHAKAM menyeru kerajaan untuk membuat Undang-Undang Hak Bebas Maklumat kerana ada keperluan untuk mendapatkan maklumat yang dapat diakses secara bebas. Ini amat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih telus dan terbuka.

Cadangan Kelima: Penukaran agama kanak-kanak

Mengenai penukaran agama kanak-kanak secara unilateral, SUHAKAM kesal bahawa kerajaan memutuskan untuk menarik balik peruntukan dalam Rang Undang-undang Pembaharuan Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) (Pindaan) yang akan menjadi penyelesaian yang berkesan untuk masalah itu.

SUHAKAM berharap bahawa kerajaan baharu akan mengiktiraf kepentingan kedua ibu bapa untuk mempunyai hak Bersama antara ibu bapa yang sama berhubung dengan agama, penjagaan dan pembiakan anak-anak mereka, memandangkan prinsip kepentingan terbaik kanak-kanak.

SUHAKAM percaya bahawa isu ini terletak pada pindaan kepada Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan.

Cadangan Keenam: Bantu penagih dadah menjadi ahli masyarakat produktif

SUHAKAM percaya pengguna dadah mesti dibantu, tidak dimasukkan ke dalam penjara tanpa rawatan yang berkesan.

Malaysia memerlukan program anti-dadah yang berkesan di mana kerajaan akan melihat pengguna dadah sebagai pesakit yang memerlukan rawatan perubatan.

Penyelidikan mendapati bahawa pesalah yang menghantar riwayat penyalahgunaan dadah ke program rawatan ketagihan bukannya melaburkan mereka di dalam penjara tidak hanya pilihan kemanusiaan, tetapi ia akan menjimatkan banyak wang dan mengurangkan kesesakan penjara.

Cadangan Ketujuh: Pertahankan hak pekerja asing

Mengenai keadaan pekerja rumah tangga di Malaysia, mereka tetap berada dalam kedudukan yang sangat terdedah, kerana undang-undang kita tidak menawarkan perlindungan pekerja asas kumpulan ini, termasuk mereka yang mengawal perlindungan hak asasi manusia asas seperti jam kerja, hari rehat dan pampasan untuk kemalangan atau faedah.

Cadangan Kelapan: Peranan SUHAKAM dalam melaksanakan SDG

SUHAKAM amat berbesar hati dengan inisiatif kerajaan (sebelum ini) untuk menubuhkan Jawatankuasa Pemandu mengenai Sustainable Development Goals (SDG) atau Matlamat Pembangunan Mampan, usaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi (EPU).

Walau bagaimanapun, cadangan SUHAKAM untuk menjadi sebahagian daripada Jawatankuasa Pemandu tidak diterima oleh EPU.

Kami ingin mengingatkan kerajaan baharu bahawa lebih daripada 90 peratus sasaran SDG dikaitkan dengan hak asasi manusia untuk pelaksanaan agenda 2030.

Cadangan Kesembilan: Hak mangsa pelarian untuk bekerja

Berkenaan dengan hak untuk bekerja untuk pelarian, kami tidak pasti status projek perintis untuk memberi warga Rohingya di sini hak untuk bekerja, melindungi hak mereka untuk mencari nafkah.

SUHAKAM percaya kerajaan perlu memperluaskan peluang tersebut kepada pelarian lain seperti Syria, Palestin, Yemen, dan lain-lain yang sudah ada di Malaysia.

Cadangan Kesembilan: Peranan Malaysia di persada dunia

Di peringkat antarabangsa, Malaysia tidak dipilih ke Majlis Hak Asasi Manusia dan menerima, undi paling rendah di antara lima calon dari rantau Asia Pasifik, iaitu Afghanistan, Malaysia, Nepal, Pakistan dan Qatar.
SUHAKAM melihat ini sebagai satu kegagalan oleh Malaysia. SUHAKAM berpendapat bahawa ketidakupayaan Malaysia untuk mendapatkan tempat di HRC adalah satu kemungkinan yang mungkin timbul dari gabungan beberapa faktor dan keadaan seperti contoh rekod Malaysia.

Cadangan Kesepuluh: Watak kerajaan dalam mengekang hak kebebasan bersuara

Mengenai Resolusi Perhimpunan Agung PBB pada Sesi ke-72 UNGA pada Disember 2017 yang ditaja oleh Malaysia, yang diterima pakai dengan undi direkodkan dari 135 negara anggota yang memihak, dua bertentangan dan tidak ada abstention yang juga menyatakan 2019 sebagai International Tahun Kesederhanaan, SUHAKAM prihatin terhadap tindakan tertentu yang diambil oleh kerajaan di bahagian dalam negeri seperti mengharamkan penerbitan oleh G25 bertajuk 'Memecah Kesunyian: Suara Moderasi - Islam dalam Demokrasi Perlembagaan' dan penangkapan dan penahanan Wartawan Turki, Mustafa Akyol.

Tindakan-tindakan ini adalah bertentangan dengan apa yang kerajaan menganjurkan di peringkat antarabangsa tentang kesederhanaan dan dengan mengambil pendekatan yang konservatif mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan bersuara, kerajaan menghantar isyarat bercampur-campur kepada masyarakat antarabangsa dan rakyat Malaysia mengenai pendiriannya yang sebenarnya tentang kesederhanaan .

SUHAKAM berharap kerajaan akan berhenti melakukan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip kebebasan akhbar tetapi juga tindakan yang akan merosakkan imej kerajaan di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya, apa yang diperjuangkan secara luaran mesti dipeluk dan diamalkan di rumah.