Berita  | Sukan

E-sukan, e-sukan atau esukan?

E-sukan, e-sukan atau esukan?
PRPM menjelaskan perkataan "e-sukan" boleh digunakan bagi merujuk kepada sukan elektronik. -Gambar fail
PENGGUNAAN kata nama 'E-sukan', 'e-sukan' atau 'esukan' kadang-kala menyebabkan kekeliruan dalam penulisan berita sukan elektronik di Malaysia.

Merujuk kepada portal Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) istilah 'E-sukan', 'e-sukan' dan 'esukan' masih lagi tidak didefinisikan dalam Kamus Bahasa Melayu setakat ini.

Walau bagaimanapun, perkataan 'e-sukan' dan 'E-sukan' ditemui di bahagian jawapan khidmat nasihat portal DBP itu apabila ditanya pengguna internet pada 26 dan 27 November 2015.

Berikut adalah jawapan pakar bidang merujuk istilah semasa daripada PRPM pada 26 November: “Untuk makluman, perkataan e-sukan tiada dalam pangkalan data kami.
“Huruf 'e' tersebut hanya diterima sekiranya huruf tersebut merujuk kepada perkataan "elektronik". Contohnya: e-kerajaan.”

Paparan skrin daripada laman web PRPM

Sementara itu, pada 27 November 2015, PRPM menjelaskan perkataan 'e-sukan' boleh digunakan.

“Sekiranya 'e-sukan' merujuk kepada sukan elektronik, istilah e-sukan boleh digunakan.

“Walau bagaimanapun, perkataan 'sukan' mesti ditulis dengan huruf kecil 's' kerana perkataan 'sukan' bukannya kata nama khas. Contoh lain seperti e-kerajaan dan e-tadbir urus.”

Berdasarkan jawapan yang diberikan, PRPM jelas menunjukkan perkataan e-sukan seharusnya digunakan dalam penulisan berita berbanding 'E-sukan' atau 'esukan'.

Astro AWANI kini sedang mendapatkan penjelasan daripada DBP mengenai kewajaran perkataan 'e-sukan' dilahirkan atau diwujudkan dalam Kamus Besar Bahasa Melayu bagi tujuan rujukan generasi masa depan.