Februari 03, 2017
Pemberian subsidi bersasar yang dilaksanakan kerajaan pada ketika ini memberi impak positif kepada golongan yang memerlukan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meneru...