Fokus Pemerkasaan Keempat: Memperhebat keusahawanan dan perniagaan Bumiputera

Fokus Pemerkasaan Keempat: Memperhebat keusahawanan dan perniagaan Bumiputera
KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan skim pembiayaan baru yang dinamakan Skim Permulaan Entrepreneur Baru Bumiputera atau SUPERB.
Sebanyak RM100 juta akan diperuntukkan dalam tempoh tiga tahun untuk membantu golongan start-up dan pada masa yang sama membangunkan kelompok usahawan yang kreatif dan inovatif. 

Klik video untuk ucapan penuh.