Fokus Pemerkasaan Kelima: Memantapkan ekosistem penyampaian perkhidmatan

Fokus Pemerkasaan Kelima: Memantapkan ekosistem penyampaian perkhidmatan
SHAH ALAM: Sistem penyampaian akan diperkemas dan diperkejap untuk mewujudkan ekosistem yang cekap, komprehensif dan konstruktif. Ia juga bagi mempastikan agenda pembangunan sosioekonomi Bumiputera dapat dilaksanakan secara efektif.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata Unit-Unit Pembangunan Bumiputera atau UPB akan diwujudkan di semua kementerian dan ia bertanggungjawab bagi merangka cadangan dan melaksana inisiatif Agenda Bumiputera.

Klik video untuk ucapan penuh.