Foto  | Malaysia

Temuduga terbesar Skim Latihan 1 Malaysia (SL1M)

Orang ramai mengisi borang temuduga SL1M
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyempurnakan majlis SL1M
Sebahagian graduan mengisi borang temuduga
Temuduga yang dijalankan secara langsung
Sebahagian graduan mengisi borang temuduga pada Program Temu Duga Terbuka Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)
Seorang peserta memasukkan permohonan yang lengkap (Resume)
Peserta-peserta Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersalaman dengan orang ramai
1/10