Foto  |  Malaysia

Rakyat Thailand berpesta di Festival Songkran 2017

Gajah-gajah sembur air
Gajah semburkan air
Kucupan untuk si gajah
Penduduk tempatan dan pelancong berperang air
Berpesta sambil berperang air
Perang air di Festival Songkran
Berseronok di parti buih
1/10