Ketagihan terhadap aktiviti ini, baik dalam kalangan kanak-kanak mahu pun golongan dewasa, merupakan satu isu yang sangat kritikal.
Namun begitu, ketagihan terhadap aktiviti ini, baik dalam kalangan kanak-kanak mahu pun golongan dewasa, merupakan satu isu yang sangat kritikal.