Apakah masa depan demokrasi di Asia berdasarkan kepada keputusan pilihan raya serantau? Adakah ini cerminan kepada kepimpinan dan proses demokrasi di ASEAN? Rizal Zulkapli menemubual Timbalan Dekan, Kajian dan Perkhidmatan Akademik, Chulalongkorn University Thailand, Dr Pandit Chanrochnakit.
Apakah masa depan demokrasi di Asia berdasarkan kepada keputusan pilihan raya serantau? Adakah ini cerminan kepada kepimpinan dan proses demokrasi di ASEAN? Rizal Zulkapli menemubual Timbalan Dekan, Kajian dan Perkhidmatan Akademik, Chulalongkorn University Thailand, Dr Pandit Chanrochnakit.