Kementerian Pendidikan mensasarkan 60 peratus pengambilan pelajar ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP) mulai sesi kemasukan 2019 dalam kalangan keluarga B40.

Mulai 2019, kementerian turut memutuskan untuk mengembalikan semula semangat SBP dengan menyediakan golongan kurang berada memperoleh kemudahan pendidikan berkualiti.
Kementerian Pendidikan mensasarkan 60 peratus pengambilan pelajar ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP) mulai sesi kemasukan 2019 dalam kalangan keluarga B40. Mulai 2019, kementerian turut memutuskan untuk mengembalikan semula semangat SBP dengan menyediakan golongan kurang berada memperoleh kemudahan pendidikan berkualiti.