Tutup
Pengisytiharan tanggal 5 Oktober sebagai hari akademia bagi menghargai sumbangan pendidik di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) boleh menjadi flatform mengembalikan peradaban yang hilang antara pendidik dan pelajar.

Dengarakan penjelasan daripada Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri USIM,Prof Madya Dr Rafidah Hanim.
Pengisytiharan tanggal 5 Oktober sebagai hari akademia bagi menghargai sumbangan pendidik di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) boleh menjadi flatform mengembalikan peradaban yang hilang antara pendidik dan pelajar. Dengarakan penjelasan daripada Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri USIM,Prof Madya Dr Rafidah Hanim.