Mereka dikehendaki mengisytiharkan harta mereka, pasangan masing-masing, anak-anak dan akaun pemegang amanah, kepada Speaker DUN.
Mereka dikehendaki mengisytiharkan harta mereka, harta milik pasangan masing-masing, anak-anak dan akaun pemegang amanah, kepada Speaker DUN dalam masa tiga bulan selepas usul diluluskan.