Pasukan Petugas Khas Sekolah-Sekolah Tahfiz akan mencadangkan agar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dipinda bagi memasukkan soal pendaftaran dan pengawalan sekolah agama persendirian.