Stigma dan keadaan masyarakat keseluruhan yang meminggirkan, menghina dan mendiskriminasi pesakit menjadi satu-satunya penghalang kepada usa
Stigma dan keadaan masyarakat keseluruhan yang meminggirkan, menghina dan mendiskriminasi pesakit menjadi satu-satunya penghalang kepada usaha pencegahan HIV dan AIDS.