Ia ditubuhkan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang dan liabiliti kerajaan yang disembunyikan.
Ia ditubuhkan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang dan liabiliti kerajaan yang disembunyikan, yang telah mencecah RM1 trilion sejak 2017.