Bahasa berlapis atau berlapik adalah untuk menjaga perasaan orang yang dilawan bicaranya dan menghormati peribadi orang lain.
Bahasa berlapis atau berlapik adalah untuk menjaga perasaan orang yang dilawan bicaranya dan menghormati peribadi orang lain.
Azura Halid Terkini