Tutup
Pembangunan Jadual Input-Output PKS yang menunjukkan aliran urusniaga di antara PKS dan firma besar ini dilihat tepat pada masanya
Pembangunan Jadual Input-Output PKS yang menunjukkan aliran urusniaga di antara PKS dan firma besar ini dilihat tepat pada masanya.