Tutup
Sebarang usaha untuk meregulasi industri ekonomi gig disambut baik
Sebarang usaha untuk meregulasi industri ekonomi gig adalah disambut baik agar semua pihak dilindungi dan boleh bekerja dan beroperasi dalam keadaan yang harmoni