Tutup
Persoalan moral dan keazaman politik perlu ditangani oleh pihak berkepentingan ini dalam usaha membina peradaban dunia.
Persoalan moral dan keazaman politik perlu ditangani oleh pihak berkepentingan ini dalam usaha membina peradaban dunia yang lebih lestari dan bersatu padu.