Daya ketahanan mental adalah satu proses yang membolehkan seseorang itu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan kesukaran atau tekanan.
Daya ketahanan mental adalah satu proses yang membolehkan seseorang itu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan kesukaran, trauma atau tekanan.