China perlu memainkan peranan yang lebih aktif bagi memastikan Korea Utara menghentikan segala bentuk tindakan provokasinya dan kembali ke meja rundingan.
Dr Muzaffar Syah Mallow Terkini
Tiada rekod ditemui