Tutup
PKP bukan hanya menyebabkan syarikat kehilangan pendapatan, malah mereka perlu menanggung kos operasi syarikat.
PKP bukan hanya menyebabkan syarikat kehilangan pendapatan, malah mereka perlu menanggung kos operasi syarikat khususnya pembayaran gaji pekerja.