Tutup
Semakin besar "saling kendali" yang ditawarkan oleh hab nasional ini kepada pengguna, semakin besar aliran lalu lintas sosial dan komersial.
Hab rangkaian digital akan muncul sebagai teras asas kepada infrastruktur digital bagi setiap negara, mewujudkan laluan - untuk "saling kendali" antara barangan dan perkhidmatan yang melaluinya.