Bagi memastikan penubuhan badan itu dapat dilaksanakan, satu akta dikenali sebagai Akta Ombudsman akan digubal dan dibentangkan.
Kerajaan bersetuju menukar status Biro Pengaduan Awam sebagai Ombudsman Malaysia sebagai usaha memastikan tindakan ke atas pengaduan berkaitan kementerian dan agensi dapat ditangani dengan efektif.