Rekod kerajaan dalam meningkatkan martabat serta keterlibatan wanita dalam sektor kerajaan dan swasta adalah sangat baik, namun itu tidak bermakna kerajaan boleh berpuas hati.