Subromaniam menyatakan sumber terbesar ketirisan adalah kerana penipuan komersial, penyeludupan dan pengelakan cukai, tidak berintegriti dan
Subromaniam menyatakan sumber terbesar ketirisan adalah kerana penipuan komersial, penyeludupan dan pengelakan cukai, tidak berintegriti dan salah guna fasiliti.