Jelasnya, apa yang diketahui ketika ini hanyalah ura-ura sahaja.
Jelasnya, apa yang diketahui ketika ini hanyalah ura-ura sahaja.