Ia bakal menjadi pentas kepada 10 negara anggota itu untuk menilai semula dan mengkaji isu-isu semasa yang mendepani rantau ini.
Tidak kurang daripada enam isu serantau dan global bakal diperhalusi menerusi beberapa siri mesyuarat melibatkan pegawai kanan kerajaan hingga ketua-ketua negara dan kerajaan.