Jelas baginda, dua kepercayaan ini telah berabad lama saling bertukar pandangan, berkolaborasi dan berdialog secara harmoni.
Jelas baginda, dua kepercayaan ini telah berabad lama saling bertukar pandangan, berkolaborasi dan berdialog secara harmoni.