Selain kementeriannya, dua lagi kementerian lain iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Pengangkutan.
Kerajaan menubuhkan sebuah jawatankuasa pasukan petugas khas yang akan menilai isu berkaitan sistem monopoli dalam pemberian tender kerajaan.