Katanya, 'mamak roti' merupakan satu amanah yang penting dalam memastikan setiap pelanggan tidak akan terpinggir atau tercicir.
Katanya, 'mamak roti' merupakan satu amanah yang penting dalam memastikan setiap pelanggan tidak akan terpinggir atau tercicir.