Beliau akui polisi pada masa kini yang tidak memadai memungkinkan wujudnya populasi rakyat Malaysia yang tua, miskin, sakit dan tiada anak.