Namun sekiranya jumlah kehadiran diambilkira sebagai penanda aras sokongan kepada pembangkang, penganjurannya boleh dianggap sebagai gagal.
Namun sekiranya jumlah kehadiran diambil kira sebagai penanda aras sokongan kepada pembangkang, penganjurannya boleh dianggap sebagai gagal.