Sifat sayang pada negara penting bagi memastikan negara ini menjadi negara demokrasi yang matang selaras dengan hasrat kerajaan PH.
Rakyat perlu mempunyai sifat sayang akan negara bagi memastikan negara ini menjadi negara demokrasi yang matang selaras dengan hasrat kerajaan Pakatan Harapan (PH) selama ini.