Tutup
Pendedahan bahawa terdapat 1,000 pendatang tanpa izin dari etnik Chin di Pudu, Kuala Lumpur semakin memanaskan isu pendatang tanpa izin.
Pendedahan bahawa terdapat 1,000 pendatang tanpa izin dari etnik Chin di Pudu, Kuala Lumpur semakin memanaskan isu pendatang tanpa izin di negara kita.