Status keselamatan Gunung Agung di Bali tditurunkan daripada Tahap IV (Awas) kepada Tahap III (Siaga) pada 10 Februari 2018.
Status keselamatan Gunung Agung di Bali tditurunkan daripada Tahap IV (Awas) kepada Tahap III (Siaga) pada 10 Februari 2018.
Khairunnisa Kasnoon Terkini