Perkara itu termaktub dengan jelas bahawa sesiapa sahaja di negara ini boleh didakwa jika melakukan kesalahan termasuk Raja-raja Melayu.