Selera bank mungkin lebih konservatif di iklim ekonomi yang mencabar, tetapi kini telah pun wujud pelbagai cara untuk mengumpul dana.
Selera bank mungkin lebih konservatif di iklim ekonomi yang mencabar, tetapi kini telah pun wujud pelbagai cara untuk mengumpul dana.