Tutup
Kerajaan Johor moden dianggap telah berjaya menyerapkan sistem tersebut dalam pentadbiran/birokrasi dan sistem pendidikannya dengan cermat.
Tradisi dari sejarah lama ini telah terbukti berjaya diterjemahkan hingga menjadikan Johor antara negeri termaju diantara negeri-negeri Selat yang lain ketika itu.