MTDC terus komited dalam menggalakkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah luar bandar di Kedah.
Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) terus komited dalam menggalakkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah luar bandar di Kedah.