Tutup
Malaysia mengharapkan Turki dan Iran bersama-sama dengan Indonesia, Pakistan dan Qatar memainkan peranan awal ke arah penyatuan ummah.
Malaysia mengharapkan Turki dan Iran bersama-sama dengan Indonesia, Pakistan dan Qatar memainkan peranan awal ke arah penyatuan ummah.