Tutup
Satu daripada nilai-nilai yang telah menolong negara maju dahulu tetapi sudah dianggap usang sekarang ialah patriotisme.
Satu daripada nilai-nilai yang telah menolong negara maju dahulu tetapi sudah dianggap usang sekarang ialah patriotisme.