Selama 60 tahun ini, adakah negara ini gagal dalam mencapai objektif kemerdekaannya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyatnya.
Tahun ini, Malaysia akan menjangkau usia 60 tahun. Walaupun ada pihak yang mengatakan Malaysia wujud pada tahun 1963, hakikatnya, negara ini telah menjadi negara anggota PBB,