Negara ini telah bangkit dari zaman penjajahan yang penuh kemunduran untuk menjadi sebuah negara yang maju dan progresif seperti mana ianya sekarang.