Rakyat ingin mengetahui di mana kita berada pada ketika ini dan adakah sasaran yang ingin dicapai masih relevan dalam keadaan ekonomi semasa
Rakyat ingin mengetahui di manakah kita berada pada ketika ini dan adakah sasaran yang ingin dicapai masih lagi relevan dalam keadaan ekonomi semasa.