Berdasarkan laporan, PTPTN akan mengeluarkan arahan potongan gaji mengikut peratus potongan kepada majikan.
Berdasarkan laporan, PTPTN akan mengeluarkan arahan potongan gaji mengikut peratus potongan kepada majikan.