Tutup
Seramai 120 orang kanak-kanak dipilih menyertai program berkhatan 'Moh Berkhatan Wei'.
Seramai 120 orang kanak-kanak dipilih daripada keluarga kurang berkemampuan, anak-anak Orang Asli, gelandangan dan pelajar KAFA menyertai program berkhatan 'Moh Berkhatan Wei'.