Menaikkan cukai ke atas rokok bukan saja dapat bantu perolehan cukai negara, malah dapat mendorong kesan psikologi ke arah gaya hidup sihat.
Menaikkan cukai ke atas rokok bukan saja dapat membantu perolehan cukai negara, malah dapat mendorong kesan psikologi ke arah gaya hidup sihat.