Pindaan boleh dilakukan ke atas mana-mana peruntukan sedia ada dengan menjadikan isu ini satu kesalahan pilihan raya.
Pindaan boleh dilakukan ke atas mana-mana peruntukan sedia ada dalam negara kita seperti Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 (Akta 5) dengan menjadikan isu ini satu kesalahan pilihan raya.