Sekiranya digabungkan, bagaimana universiti-universiti ini hendak menentukan bidang pengajian yang akan ditawarkan kelak kepada pelajar?
Sekiranya universiti-universiti ini digabungkan, bagaimana mereka hendak menentukan bidang pengajian yang hendak ditawarkan kelak kepada para pelajar?