Tekanan boleh menjejaskan kehidupan peribadi pekerja dan produktivitinya serta memberi impak terhadap keuntungan sesebuah organisasi.
Tekanan boleh menjejaskan kehidupan peribadi pekerja yang terlibat dan menjejaskan produktiviti seseorang serta memberi impak terhadap produktiviti dan hasil keuntungan sesebuah organisasi.