Oleh itu, satu langkah yang proaktif perlu diambil bagi mengatasi masalah ini seperti yang telah dicadangkan diatas.
Fenomena mesej mahupun imej berunsur fitnah, berita palsu, lucah dan ugutan semakin membimbangkan di Malaysia apabila ia dihantar oleh pihak - pihak tertentu menggunakan Facebook.