Tutup
Sebagai khalifah di bumi Allah, kita patut memainkan peranan yang besar dalam melestarikan alam sekitar.
Sebagai khalifah di bumi Allah, kita patut memainkan peranan yang besar dalam melestarikan alam sekitar, bumi Allah yang dipinjamkan kepada umatnya yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita.
Prof Madya Dr Juliana Jalaludin Terkini
Tiada rekod ditemui