Hukuman buang sekolah ke atas pelajar bermasalah bukan satu jalan penyelesaian yang baik, ujar Pakar Psikologi Kanak-kanak, Jabatan Pendidikan Psikologi & Kaunseling Universiti Malaya.