Tutup
Mereka tetap menjadikan aktiviti sukarela dan perkhidmatan mengambil dan menghantar jenazah secara percuma sebagai kerja amal.
Mereka tetap menjadikan aktiviti sukarela dan perkhidmatan mengambil dan menghantar jenazah secara percuma sebagai kerja amal mereka termasuk mengkebumikan jenazah.