Mohd Shafie turut percaya negeri-negeri lain juga mempunyai slogan berlainan untuk memperjuangkan hak asal atau autonomi mereka.
Mohd Shafie turut percaya negeri-negeri lain juga mempunyai slogan berlainan untuk memperjuangkan hak asal atau autonomi mereka.