Satu-satunya naskhah tulisan darah itu menjadi kontroversi lantas menimbulkan pelbagai persoalan tentang kesahihan serta kesuciannya.
Satu-satunya naskhah tulisan darah itu menjadi kontroversi lantas menimbulkan pelbagai persoalan tentang kesahihan serta kesucian kitab tersebut sehingga kini.