Penglibatan golongan belia dalam gerakan radikalisme membimbangkan ekoran 80 peratus tangkapan PDRM sehingga 20 September tahun lalu melibatkan mereka yang di bawah umur 40 tahun.