Tutup
Ayuh kita raikan persamaan dan pinggirkan perbezaan. Selamat Tahun Baru 2020.
Harapan Kerajaan, rakyat akan mengambil peluang ini dan bersama-sama dengan Kerajaan untuk memajukan diri mereka. Apabila mereka berjaya, Kerajaan dan Negara turut menumpang kejayaan tersebut.