April 25, 2018
Pembangunan pesat RAPID memberikan kesan limpah positif kepada penduduk setempat. Salah satu usaha mereka adalah membangunkan koperasi untuk memastikan manfaat rantaian bekalan dir...