Tutup

Shafizan Johari

Penyampai dan Strategis Data Raya
 
Follow Shafizan Johari on instagram
Shafizan Johari ialah penyampai dan penerbit di Astro AWANI. Anak jati ‘Negeri Jelapang Padi’ ini mula menyertai Astro AWANI setelah menamatkan pengajian di Universiti Teknologi MARA dalam bidang Komunikasi Massa sebagai Wartawan Ekonomi pada Julai 2008. Bermula Februari 2009, Shafizan diberi kepercayaan menyampaikan berita Bisnes AWANI sehingga ditukarkan ke Meja Berita pada 2011. Dia juga diberi diberi kepercayaan mengacarakan program bual bicara seperti Analisis AWANI dan Tamu AWANI. Shafizan terlibat dalam tugasan untuk menemu bual ramai pemimpin dalam pelbagai bidang - poltik, ekonomi, perniagaan, sukan dan lain-lain dari dalam dan luar negara. Minat mendalam terhadap isu mobiliti sosio-ekonomi sejak zaman kampusnya lagi menyaksikan Shafizan banyak menulis menyenai penglibatan anak muda dalam keusahawanan dan terutamanya dalam bidang perusahaan sosial kerana dia percaya bidang perusahaan mampu untuk memperkasa ekonomi dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Dia juga terlibat secara aktif selaku pengarah eksekutif sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang memperjuangkan hak pendidikan sama rata kepada semua kanak-kanak yang tidak bernasib baik. Terkini, Shafizan ditugaskan untuk melihat dengan lebih mendalam dan mengaplikasikan penggunaan Data Raya di dalam standard kewartawanan di Astro AWANI. Shafizan juga merupakan Felo Akhbar Wolfson, Universiti Cambridge pada 2016, mengikuti jejak langkah 310 Felo Akhbar dari 46 negara di seluruh dunia.
Oleh Shafizan Johari
Loading More

Back to top